جالبز/ اینجا یک کشور جهان سومی نیست بلکه اینجا هیوستون در تگزاس آمریکا است. مردم اینجا صف بسته اند و آب آشامیدنی برداشت می کنند چون میلیون‌ها نفر در تگزاس دچار کمبود آب آشامیدنی شده اند.