صدا و سیما/ آلمان با بیشترین آمار سرایت کرونا در سه ماه گذشته مواجه شده است. در حالی که تا دو هفته قبل روزانه بین 300 تا 500 نفر به کرونا مبتلا می شدند ، هفته قبل این آمار به 600 تا 800 نفر رسید.