معنی اسم نسرین
گل‌ زرد یا سفید خوشه‌ای خوش بو که یکی از گونه‌های نرگس است، (به مجاز) صورت معشوق
معنی اسم نسرین در ثبت احوال
۱- (در گیاهی) گل‌های زرد یا سفید خوشه‌ای معطر که یکی از گونه‌های نرگس است؛ ۲- گیاه این گل که علفی، پایا، زینتی و از خانواده‌ی نرگس است و برگ‌های بلند و مخطط دارد؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) صورتِ معشوق.
توضیحات
معنی اسم نسرین در فرهنگ فارسی :
یکی ازگونه های نرگس است که دارای گلهای زرد است و درجنگلها و نقاط مرطوب بحالت وحشی میروید و در مازندران نیز فراوان است و از گلهای آن در عطرسازی استفاده میکنند. نسرین میتواند زمستان را زیر برف بسر برد نرگس زردگل عنبری گل مشکی . نامی است از نامهای زنان.

معنی اسم نسرین در فرهنگ فارسی عمید :
گلی سفید، کوچک، و خوش بو، مشکین گل، مشکین بوی.

معنی اسم نسرین در فرهنگ معین :
گلی سفید رنگ و خوشبو با برگ های کوچک و انبوه، مشکین بوی هم گویند.

معنی اسم نسرین در لغت‌نامه دهخدا :
نام گلی است معروف و آن سفید و کوچک و صدبرگ می باشد، در شعر، مشبه به بدن معشوق است، کنایه از صورت معشوق.

از صفحه وحید مجیدی