در میان  اسامی باکلاس دخترانه، “جانان” یکی از اسامی زیبا و لطیف دخترانه با ریشه فارسی بوده که امروزه به عنوان یک اسم زیبای دخترانه، انتخاب بسیاری از پدر و مادرهاست. از این رو در این مطلب، معنی اسم جانان، فراوانی این نام، اسم‌های مشابه آن و … آورده شده است
 
معنی اسم جانان
اسم جانان  /jānān/ متشکل از “جان” + ” ان “ به معنای عزیز همچون جان ذکر شده است. 

نکته: لازم به ذکر است که برخی از افراد معتقد هستند که اسم جانان، از اسم‌های مشترک دختر و پسر است، اما باید اشاره داشت که نام جانان به عنوان یک نام دخترانه در ثبت احوال قابل ثبت و پذیرش است. 

سایر معانی

معشوق، محبوب
دختر خوب
زیباروی 
نوع اسم:
دخترانه
ریشه اسم:
فارسی
قابلیت ثبت در اداره ثبت احوال:
این نام در فهرست نام‌های سازمان ثبت احوال وجود دارد
فراوانی:
بیش از ۳۰۰۰ نفر