لیست قیمت جدید محصولات ام وی ام و چری شرکت مدیران خودرو برای تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

خودروقیمت خردادماه (تومان)قیمت تیرماه (تومان)
x22 دستی۴۶۴.۷۴۰.۰۰۰۴۸۷.۹۸۰.۰۰۰
x22 اتوماتیک۵۵۵.۰۵۵.۰۰۰۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰
x22 پرو۶۲۶.۰۰۰.۰۰۰۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰
x33 اتوماتیک۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰۷۲۴.۰۰۰.۰۰۰
x55 پرو۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰۹۳۳.۰۰۰.۰۰۰
x55 پرو اسپورت۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰۹۵۳.۰۰۰.۰۰۰
آریزو ۵۷۲۱.۲۰۰.۰۰۰۷۶۰.۹۰۰.۰۰۰
آریزو ۶۹۱۸.۳۳۷.۰۰۰۹۶۸.۸۵۰.۰۰۰
تیگو۷۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
تیگو ۷ پرو۱.۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰
تیگو ۸ کلاسیک۱.۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰۱.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰
تیگو ۸ پریمیوم۱.۷۲۷.۰۰۰.۰۰۰۱.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰