به گزارش وبسایت آمریکایی بیزینس اینسایدر عملکرد پهپادهای اوکراین در جنگ برابر روسیه به شدت ناامید کننده شده است. اما علت این امر چیست؟ گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.