خبرگزاری دانشجو/ اظهارات عجیب ترامپ علیه رقیب انتخاباتیش؛ (جو بایدن) به خدا، انجیل، اسلحه و انرژی اعتقادی ندارد، او به خدا و کتاب مقدس آسیب میرساند!