نوعی بیماری اختلال هذیان است که اغلب در آن فرد معتقد است که یک فرد ثروتمند، مشهور یا خاص و برجسته مانند هنر پیشه یا ورزشکار و یا هر فرد دیگری که موقعیت اجتماعی بالایی دارد، به او علاقه مند است.این نوع عشق بر اساس واقعیت و منطق نمی باشد.
بدون این که شاهدی بر این عشق وجود داشته باشد آن ها به شدت به این عشق پا فشاری می کنند‼️
این نوع اختلال، نوع متداول از توهمات اختلال پارانوئید می باشد و به شدت اعتقاد دارد که فرد دیگری عاشق او شده است. این اختلال به صورت ناگهانی شروع می شود و با شخصی خواهد بود که هیچ ارتباطی با او نداشته و یا بسیار کم بوده است!
این اختلال ممکن است همراه با اختلال دیگر که توهم و مانیک هستند،همراه باشد.
 برخی از آن ها اعتقاد دارند که فرد دیگر به شکل پنهانی عاشق او شده است و در یک زمان چندین نفر به او علاقه دارند.
از علایم کلی آن می توان به فرستادن ایمیل، پیام و تماس های مکرر به صورت مصرانه به عشق خیالی .
مورد دیگر این که فرد گمان می کند که عشق خیالی به او نگاه و با ایما و اشاره و پیام های مخفی با او ارتباط بر قرار می کند!
همچنین فعالیت های دیگر زندگی او تحت تاثیر قرار می گیرد.
 چنین افرادی نیازمند دارو درمانی و روان درمانی می باشند و اگر نادیده گرفته شود ممکن است آسیب زا باشد…
نویسنده: حامد توکلی

منبع: حامین مدیا