مهر/ فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد که منطقه انفجار بندر بیروت همچنان برای اجرای تحقیقات بسته خواهد ماند.

به گزارش العهد، فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد که محل انفجار بندر بیروت همچنان بسته خواهد ماند تا کمیته های تحقیقاتی بتوانند کار خود را انجام دهند.
بر اساس اعلام فرماندهی ارتش لبنان، قرار است عملیات جستجوی مفقودین افزایش یافته و صلیب سرخ تعداد اجساد باقی مانده را اعلام کند.
همچنین قرار است عملیات اجرای آزمایش دی ان ای صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، پلیس نظامی لبنان مکلف شده است روند تحقیقات کنونی را در خصوص انفجار بندر بیروت به موازات دستگاه قضایی این کشور پیگیری کند.
هنوز اجساد زیادی از افراد مفقود شده در زیر آوار انفجار مهیب روز سه شنبه در بندر بیروت باقی مانده است.