جالبز/ امریکا رکورد مبتلایان کرونا در 24 ساعت را در جهان شکست.