پایگاه خبری اصلاحات/ آتش‌سوزی بزرگ در قطار سریع‌السیر جده عربستان را مشاهده کنید.