جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

نی جفتی

موسیقی ما/ قنبر راستگو را «خالو قنبر» می‌خوانند در همان محله‌ای که زندگی می‌کند. او «جفتی» می‌زند و از بزرگ‌ترین...