جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

ماشین الکتریکی

ایران جیب/ جیلی، خودروساز چینی از پلتفرمی جدید برای خودروهای الکتریکی رونمایی کرده و می‌گوید آماده است این پلتفرم را...