جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

لاستیک

جالبز/ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری لاستیک آزاد و به تولیدکنندگان واگذار شد. مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار ارز...