جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

فرهاد

نام:فرهادنام خانوادگی:قائمیانتاریخ تولد:1347محل تولد:تهران------------------------فرهاد قائمیان در سال 1344 در اردبیل متولد شد. او در سال 1371 ﺍولین تجربه بازیگری حرفهﺍی...