جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

فرامرز

زندگینامه و عکس های فرامرز قریبیان نام:فرامرزنام خانوادگی:قریبیانتاریخ تولد:  27/آبان/1320تحصیلات:تحصیلکرده رشته بازیگریهمسر:مینا خیامیفرزند:سام قریبیان عکس قدیمی فرامرز قریبیان------------------------------------------------زندگینامه فرامرز قریبیانفرامرز قریبیان در سال1321 در...