جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

خانه / زیره

زیره

جالبز: زیره سوغاتی کرمان است و در کتب قدیم به آن «کمون» گفته می‌شد. زادگاه اولیه آن کرمان است که...