جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

زنانه

جنس:چرم صنعتی بسیارمرغوبابعاد:28*29داخل کیف دارای دوفضای مجزای بسیارجاداراستیک جیب کوچک زیپ دار داخلی داردبندبلنددوشی نداردآسترداخل کیف ازجنس سوئیت استشیک، بادوام،...