جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

تیموری

بیوگرافی یوسف تیمورینام:یوسفنام خانوادگی:تیموریتاریخ تولد:1358/10/6محل تولد:تهرانتاهل:متاهلفرزند:آرمین------------------------------زندگی شخصی یوسف تیمورییوسف تیموری واقف ششم دی ماه سال 1358 در غرب تهران متولد...