جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

تولید

فارس/ مازیار علی بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور درباره مشکلات تولید پراید و تکنولوژی ان می گوید.