جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

تهمینه

مجله همشهری دانستنی ها: برخلاف آثار عرفانی و عاشقانه ادبیات کلاسیک ایران، چون حافظ و سعدی و مولوی، در شاهنامه...