جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

ب ام و

اقتصاد آنلاین/ قیمت ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i امروز در بازار آزاد به ۶میلیارد و ۳۹۰میلیون تومان رسید. 

اقتصاد آنلاین/ قیمت ب ام و سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i امروز در بازار آزاد به ۲میلیارد و ۳۱۰میلیون تومان رسید.