جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

بختیاری

زندگینامه و بیوگرافی بهنوش بختیارینام:بهنوشنام خانوادگی:بختیاریتاریخ تولد:1354/2/29محل تولد:تهرانمدرک تحصیلی:لیسانس زبان فرانسههمسر:محمدرضا آریناز تولد تا زندگی شخصی و خانواده بهنوش بختیاریبهنوش...