جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

ایرج

بیوگرافی ایرج قادرینام ایرج قادریزاده 1314تهراندرگذشته 17 اردیبهشت 1391بیمارستان مهرداد تهراننام دیگر امیرایرج قادریملیت ایرانیزمینه فعالیت کارگردان، بازیگر، تدوین گر،...