جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

اورگان آمریکا

شبکه خبر/ خسارات و ویرانی های آتش سوزی در اورگان امریکا؛ آتش سوزی باعث بی خانمان شدن 40 هزار نفر شد...