جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

اقتصاد بین الملل

جالبز/ رئیس جمهور روسیه گفت: در سناریو خوش بینانه اقتصاد جهانی بین پنج تا شش درصد کوچک خواهد شد.به گزارش...